Нова енергетична стратегія України

Український енергетичний сектор як невід’ємна частина світової енергетики не може залишатися осторонь та ігнорувати відбуваються глобальні енергетичні перетворення. Україна повинна зосередитися не тільки на сучасних пріоритетах, але і на рішенні завдань, які будуть визначати її майбутній перехідний період з урахуванням глобальних енергетичних тенденцій, показаних в одній із статей КЕБ www.ueex.com.ua/auctions/gas-cost-calculator/.

Ключові світові енергетичні тенденції включають:

  • зростаюча конкуренція за енергоресурси, яка породжує суперечності між основними гравцями на міжнародних ринках;
  • необхідність обмеження зміни клімату шляхом декарбонізації електроенергетичного сектора, прискорення виробництва відновлюваної енергії та зниження її вуглецеємності;
  • перехід до масового виробництва електромобілів;
  • децентралізація енергопостачання, особливо за рахунок впровадження відновлювальних джерел енергії і управління енергоспоживанням;
  • регіональні диспропорції в споживанні енергії з зростаючим попитом у таких країнах, як Китай та Індія, що значно перевищують середньосвітові показники;
  • зростання світової торгівлі енергетичними продуктами поряд з розвитком і інтеграцією інфраструктури для передачі та постачання енергії;
  • волатильність цін на енергетичних ринках ;
  • цифровізація виробництва і розподілу енергії, включаючи хмарні обчислення, обробку і аналіз великих даних, блокчейн, Інтернет речей;
  • впровадження кіберсистем у всіх аспектах виробництва енергії, таких як робототехніка, штучний інтелект, 3D — друк.

Ринкові, фінансові, соціально-економічні та політичні чинники, що дозволяють проводити той чи інший аналіз і прогнозувати їх роль в мінливої цінової середовищі, не є єдиними чинниками, що впливають на ціни на нафту.  Ще одним важливим фактором, що впливає на ціни на нафту, є суб’єктивний характер низькопрофільних домовленостей між учасниками нафтового ринку, коли окремі гравці прагнуть отримати додаткові комерційні та політичні дивіденди.

У цьому контексті варто згадати війну в Сирії і терористичну діяльність ІГІЛ на Близькому Сході і в Північній Африці.  Таким чином, однією з ключових зовнішньополітичних завдань Росії в цих регіонах є створення і підтримання нестабільності з метою підвищення цін на нафту, оскільки російська економіка залишається критично залежною від вартості вуглеводнів.